| Voorwaarden Zakelijke Verhuur

Voor het huren van een auto of bestelwagen gelden bij Van Oijen Autoverhuur de volgende voorwaarden:

| Algemene voorwaarden

 • Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van de Bovag van toepassing.
 • Van Oijen Autoverhuur behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, een voertuig niet te verhuren.
 • De genoemde tarieven zijn in euro’s en exclusief brandstof.
 • Zakelijke tarieven zijn exclusief BTW
 • Van Oijen Autoverhuur behoudt te allen tijde het recht om prijzen en condities te wijzigen.
 • Van Oijen Autoverhuur behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren, indien een gereserveerd voertuig om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is.

| Betaling, borgsom & legitimatie

 • De minimale borgsom bestaat uit het geldende eigen risico vermeerderd met het vooraf berekende huurbedrag.
 • Het huurbedrag bestaat uit de te verwachten huurprijs, de vermoedelijke extra kilometerprijs en de kosten van een volle tank brandstof.
 • Van Oijen Autoverhuur kan verplichten om de borgsom voor ieder model per creditcard te laten voldoen.
 • Betaling direct bij de vestiging via creditcard of pinpas of van tevoren per bank.
 • De huurder is verplicht een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden, een kopie legitimatie van handtekeninggemachtigde te overhandigen en een recent bankafschrift (adresbevestiging).
 • De bestuurder dient een kopie rijbewijs in te leveren.
 • De gehuurde auto wordt met een volle tank meegegeven en dient met een volle tank te worden ingeleverd. Indien de auto niet afgetankt retour komt, brengen wij de verschuldigde brandstof en €15,- in rekening
 • Indien de huurder in de huurperiode een verkeersovertreding begaat, wordt de bekeuring doorbelast aan de huurder met een verhoging van € 12,00 aan administratiekosten.
 • Indien de auto gedurende de huurperiode beschadigd wordt, wordt er €25,- aan administratiekosten doorberekend aan de huurder.

Gebruik van de auto

 • De huurder is de bestuurder, indien er een bijrijder of andere bestuurder is dan in het huurcontract opgenomen, moet dit van te voren gemeld worden. 
 • In de auto mag in geen enkel geval worden gerookt. Wanneer dit wel het geval is worden de reinigingskosten doorberekend aan de huurder. 
 • Bij huur voor een langere periode is de berijder verplicht de auto periodiek te laten controleren (inclusief de bandenspanning) en meldingen voor onderhoud of het bijvullen van vloeistoffen direct op te volgen.
 • Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door Autobedrijf van Oijen B.V. te Beneden-Leeuwen.
 • Indien de auto niet netjes wordt ingeleverd, zijn wij genoodzaakt de schoonmaakkosten in rekening te brengen. 

 

| Huurperiode

 • De standaard huurdag is 24 uur en begint om 8.00 uur.
 • Weekendverhuur gaat in op vrijdag 18.00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en duurt tot de daaropvolgende maandag 08.00 uur.
 • Een werkweek gaat in op maandag 09.00 uur en duurt tot vrijdag 17.00 uur.
 • Het is niet mogelijk het voertuig buiten de openingstijden te retourneren.
 • Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 59 minuten, is de huurder verplicht de kosten van 24 uur extra huurtermijn te vergoeden.

| Verzekering

 • Alle voertuigen van Van Oijen Autoverhuur zijn standaard WA + Casco verzekerd.
 • Inclusief Personenen ongevallen inzittendenverzekering.
 • De huurder is in geval van schade altijd aansprakelijk van het geldende eigen risco. In bepaalde gevallen is volledig aansprakelijkheid van kracht.  
 • Het eigen risico voor personenwagens bedraagt standaard € 500 per gebeurtenis.
 • Bij buitensporig gebruik van de huurauto, het tanken van verkeerde brandstof of indien er nalatig of strafbaar is gehandeld, vervalt het eigen risico en is alle gevolgschade voor rekening van de huurder. 
 • Bovenhoofdse schade en schade als gevolg van overbelasting is niet gedekt.
 • Schade dient binnen 24 uur gemeld te worden.
 • Verhuur onder de 23 jaar is niet mogelijk, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de directie. Bij akkoordbevinding gelden afwijkende condities voor eigen risicobedragen.
 • De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
 • Gebruik van de huurauto in het buitenland dient u vooraf te melden.
 • Een groene kaart wordt gratis meegeleverd 
 • Inclusief 24-uurs alarmservice bij schade en/of pech in het binnen- en buitenland.
 • Het is niet toegestaan zich met het gehuurde voertuig buiten de E.U. te bevinden. Voor overige voorwaarden kunt u de Bovag-site raadplegen. Deze is te vinden op www.bovag.nl

Voor meer informatie kunt u het beste telefonisch contact opnemen,
bel 0487 59 13 74.

van oijen autoverhoor voorwaarden zakelijke vehuur

van oijen autoverhoor voorwaarden zakelijke vehuur

Van Oijen Autoverhuur

Van Oijen Autoverhuur